„Să-i întărești pe frații tăi” (Luca 22,31.32)

Mântuitorul l-a avertizat pe ucenicul Petru despre căderea lui: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să-i întărești pe frații tăi.”

 

Satana a făcut o cerere? Era rugăciune? Era o dovadă a restricțiilor la care este supus. Dar Dumnezeu nu l-a împiedicat să facă ce avea în gând, anume să-i cearnă pe ucenici. Să-l cearnă pe Petru. Și Petru a căzut, prin tăgăduirea de trei ori a Domnului său. Totuși, așa cum a prevăzut Isus, Petru s-a întors la Dumnezeu, adică s-a pocăit. De aceea Isus chiar i-a trasat o sarcină înainte de căderea lui: după revenire să-i întărească pe frații lui.
Orice cădere, fie ea fizică sau spirituală, este regretabilă, și poate fi urmată de dureri, de pierderi, de consecințe grave. Cel căzut pe calea credinței și care s-a întors este mai în măsură să-i ajute pe cei ce trec prin aceeași experiență, decât cei care au evitat-o. Ceea ce nu face o cădere folositoare, dar se poate învăța din ea. Un fost alcoolic îi poate ajuta mai bine pe cei ce se zbat cu patima aceasta, decât cineva care, din fericire, nu a trecut pe acolo.
Există trei posibilități în câmpul acesta al căderii și al întăririi fraților:

(01) Întărirea zero, sau neîntărirea fraților – să nu faci nimic. Așa se scuza Cain în fața lui Dumnezeu: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4,9). Părerea lui era că nu este, dar era o părere greșită, chiar dacă facem abstracție de fapta lui odioasă. Iată-i pe nepăsătorii din Israelul de altădată: „Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei” (Amos 6,1).

(02) Slăbirea fraților: prin îndemnuri păcătoase, prin vorbe de descurajare, sau prin exemplu rău. Zicea apostolul Pavel: „Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire” (Romani 14,21). „Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta: el, fratele, pentru care a murit Hristos! Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne (= jertfită idolilor), ca să nu-l fac pe fratele meu să păcătuiască” (1 Corinteni 8,11-13).

(03) Întărirea fraților. Cum se face aceasta? Lui Simon Petru, Hristos i-a explicat când, după învierea Sa, l-a întâlnit împreună cu alți șase ucenici la Marea Galileei: El i-a trasat sarcina să păstorească biserica la toate categoriile de vârstă. Prin urmare, cum îi putem întări pe frații noștri de credință? Pe mai multe căi:
– prin cuvinte de mângâiere și încurajare;
– printr-un bun exemplu personal;
– prin acțiuni iubitoare.

O vizită frățească, o lectură biblică, o predică, un ajutor material sau de altă natură – reprezintă căi de întărire a semenilor. O astfel de întărire poate fi efectuată în biserică, între frații de credință, sau în afara ei, între ceilalți frați, înrudiți prin descendență din Adam și din Noe.
Având în vedere faptul că aceasta este o revistă cu profil medical, mă voi referi în ultima parte a acestui articol la un alt fel de întărire și anume îmbunătățirea sănătății. Așa ceva fac toate cadrele medicale. Dar noi, ceilalți, fără pregătire medicală și cu cunoștințe medicale aproximative? Soacra mea Susanna Roth a fost cunoscută în satul Noul Săsesc, județul Sibiu, ca o tămăduitoare a populației, prin mijloace naturale. Citise, practicase, și-i ajuta pe oameni. Pe unii i-a salvat de la suferințe trupești teribile și periculoase. Era o formă de întărire a fraților.

În contextul acesta îngrozitor al pandemiei actuale, exemplul personal contează mult. Atât eu, cât și soția mea, cei doi copii și copiii lor, am fost vaccinați împotriva virusului Covid 19. De trei ori, afară ce cei mici (de 7 și 5 ani), care au fost vaccinați de două ori. Totul a fost și este în ordine. Dar exemplul nu este destul, ci trebuie luată și atitudine, verbală și în scris. „Frații” trebuie să fie ajutați să aleagă calea cea bună, ca să evite această îmbolnăvire chinuitoare și, posibil, mortală, să fie întăriți prin sfaturi înțelepte și binevoitoare, întăriți prin demascarea șoaptelor vrăjmașului nevăzut, care bagatelizează eforturile științei medicale de a stârpi această plagă teribilă.

Întrebați-vă, stimați cititori, tot ce ați aflat din acest articol, unde vă aflați: îi întăriți pe frații dumneavoastră? Îi conduceți pe drumul cel bun? Contribuiți la alinarea suferințelor lor sufletești și trupești? Le dați concursul voios și decis celor chemați de Dumnezeu să salveze vieți omenești? Închei cu un citat de mare valoare într-un astfel de context:

„Există mulți pe care nădejdea i-a părăsit. Aduceți-le înapoi lumina soarelui. Mulți și-au pierdut curajul. Spuneți-le cuvinte de îmbărbătare. Rugați-vă pentru ei. Există unii care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți suferă de o boală sufletească pe care niciun leac pământesc nu o atinge și niciun medic nu o poate vindeca. Rugați-vă pentru aceste suflete. Aduceți-le la Isus. Spuneți-le că există un leac în Galaad și un Medic acolo.” (Prophets and Kings/Profeți și regi, pagina 719)

 

Pastor Ștefan Radu

Doctor of Ministry/ Statele Unite ale Americii

 

Doreşti să susţii revista MESAGERUL?

Revista Mesagerul este distribuită gratis dar implică suficient de multe costuri. Dacă cei ce apreciază lucrarea noastră, înțeleg efortul pe care-l depunem și timpul pe care-l investim, sau sunt la fel de entuziaști ca noi și doresc
să contribuie financiar la această lucrare, o pot face pentru acoperirea costurilor de editare grafică și expediere.

Vă mulţumim!

SPONSORIZĂRI

O rubrică nouă pentru a oferi sponsorilor noștri, antreprenori, un spațiu vizibil.

Pentru persoanele interesate vă rugăm să ne contactați la:

© Copyright 2020-2022 mesagerul.org